„Сдружение EКО ЕТИКА“ е регистрирана (по ЗЮЛНЦ с  ЕИК/ПИК 205236423) организация с нестопанска цел развиваща дейност в обществена полза със
седалище в с. Белащица, обл. Пловдив.

Еко – Екология (от гръцки: οἶκος, „къща“, и -λογία, „изследване на“) е наука, раздел на биологията, която изучава взаимоотношенията между организмите, както и взаимоотношенията между организмите и средата, в която живеят. Основен предмет на изследване на екологията са екосистемите, взаимно свързани мрежи от растения, животни и други организми в даден географски район, които зависят едни от други. Екологията е наука за икономиката на живата природа.

Етика (на гръцки: ἦθος, етос — нрав, обичай)
Първоначалният смисъл на думата „етос“ е съвместно жилище и правила, породени от това съжителстване, норми, сплотяващи обществото и преодоляващи индивидулизма и агресивността. Към това трябва да се добави и изучаване на съвестта, състраданието, приятелството, дружбата!

Инициираме
и осъществяваме редица културни  събития. През последните няколко години сме
главен съорганизатор на събитието- Eксперимент „Събуди се“ .
(събитие с национален обхват).

.
В сдружението членуват хора с експертни знания в много области, чрез които организираме екипи за осъществяване на проекти в различни сфери, касаещи мисията ни:
– да популяризира българските традиции и обичаи,
– да допринася за физическото, интелектуалното, социалното и духовно развитие на всички
хора;
– да подпомага хора в неравностойно положение;

– развитие на икономика на споделянето (модели на съвременно споделяне на стоки, услуги и идеи или съвместно използване на активи, ресурси, време, умения и капитал, без прехвърляне на права за собственост.)

–  стремеж към  устойчиво социално-икономическо развитие

– да се разпространява и споделя наученото в живота, което може да обогати всеки един човек по различен начин

Организираме различни културни събития – кръжоци, семинари, лекции,  обучения, изложби,  музикални забавления и мн. др. .

През годините посетихме различни места по света и у нас.  Свързахме се с  общности стремящи се да живеят в мир, все по-близо до природата. Всички тези събития позволиха както на участниците в общностите/сдруженията, така и на гостите на организираните събития да разберат, че не са сами и имат много съмишленици.
Членовете на тези сдружения са хора,  определяйки се с религия, раса или социално положение. Хора, равни и уважаващи се един друг, изучаващи все по-задълбочено смисъла на думите „човешко същество„.

Съобразявайки се със съвременният , общоприет начин на живот, в който все по-често и на все повече места по света се прекъсват връзките между поколенията, чрез които се предават знанията във времето решихме да споделим и покажем умения, които могат да ни помагат в ежедневието.

Изчиствайки един стар таван от паяжините на времето и обзавеждайки го с подръчни средства от купчина стари вещи , създадохме уют поръсен с нотка артистичност. Така се сдобихме с едно пространство, от което имахме нужда.

Споделеното пространство е място за работа, забавление и творчество, вдъхновение и образование;

събирателна точка за неправителствени организации и артисти; място за срещи, дискусии, развиване на идеи и представяне на проекти, лекции, семинари, обучения, беседи, презентации, организирани тиймбилдинг събития и групови занимания; работилници/кръжоци за деца и възрастни; фестивали, професионални форуми и конференции, музикални, игрови, литературни, кино и други тематични дни и вечери, международни творчески обмени (резиденции) – с участието на ученици, студенти, артисти.

При нас всеки е добре дошъл да научи нещо ново или да покаже и сподели своя опит.

Ако решиш да видиш с очите си всичко това, за което пишем в този сайт,  заповядай в нашата къща за експерименти – галерия!

Желаещите да отделят по няколко часа на ден от личното си време могат да се присъединят към процесите на осъществяване на вече започнати проекти!

Ако решиш да се присъединиш към нашата общност или имаш някакви въпроси и предложения може да се свържеш с нас тук!

Или можеш да помогнеш идеята да продължи да съществува тук!


 

Здравей!

Здравей!
Добре дошъл в нашият сайт!
Тук може да видиш някой наши идеи и тяхната реализация!
Ако решиш да се присъединиш към нашата общност или имаш някакви въпроси и предложения може да се свържеш с нас тук!