EкоЕтика

Еко – Екология (от гръцки: οἶκος, „къща“, и -λογία, „изследване на“) е наука, раздел на биологията, която изучава взаимоотношенията между организмите, както и взаимоотношенията между организмите и средата, в която живеят. Основен предмет на изследване на екологията са екосистемите, взаимно свързани мрежи от растения, животни и други организми в даден географски район, които зависят едни от други. Екологията е наука за икономиката на живата природа.

Етика (на гръцки: ἦθος, етос — нрав, обичай)
Първоначалният смисъл на думата „етос“ е съвместно жилище и правила, породени от това съжителстване, норми, сплотяващи обществото и преодоляващи индивидулизма и агресивността. Към това трябва да се добави и изучаване на съвестта, състраданието, приятелството, дружбата!


 

Здравей!

Здравей!
Добре дошъл в нашият сайт!
Тук може да видиш някой наши идеи и тяхната реализация!
Ако решиш да се присъединиш към нашата общност или имаш някакви въпроси и предложения може да се свържеш с нас тук!