“ Вълшебен магазин“ с Ивелина Дандовска

Това събитие

Това събитие е за всички търсещи и развиващи се приятели и хора с желание за себепознание и себеразвитие. С психолога Ивелина Дандовска ще практикуваме една специална техника за себерефлексия, която дава възможност да си поставиш приоритети и да работиш за тях в бъдеще. Казва се “ Вълшебен магазин“. Ивелина Дандовска е дипломиран магистър психолог и терапевт в психодрама терапия, с повече от десет-годишен опит в консултирането на деца, юноши и възрастни, със широк спектър от житейски предизвикателства и въпроси, свързани с психичното здраве и благополучие.
Вход свободен.

Вашият коментар